Skip to content

EL SOU DELS EURODIPUTATS O SI VOTES NO ET QUEIXIS

A partir de les properes eleccions al Parlament Europeu, cada eurodiputat percebrà en concepte de salari la quantitat de 7.665 euros bruts mensuals (nets 5.790).
En l’actualitat a més a més tenen dret així mateix a una dieta per a despeses generals de 4.202 euros mensuals. Aquesta dieta, lliure d’impostos, està destinada bàsicament a cobrir les despeses de l’eurodiputat a l’Estat membre que l’ha elegit. Per exemple: perquè pugui tenir-hi un despatx, per a tenir cura de les despeses de telèfon, etc. Perceben també una dieta anomenada fixe de viatge. Aquesta és difícil de quantificar, comprèn les despeses ocasionades pels viatges realitzats a la Comunitat Europea per assistir a les sessions plenàries, les reunions de les comissions, a les reunions de grup, etc. El seu import depèn del mitjà de transport, el menjar etc.
Gaudeixen també d’una dieta anomenada anual de desplaçament que es percebeix en concepte de viatges a altres Estats membres. Per exemple assistir a una conferència, a una reunió de treball etc. El topall per a l’any 2009 és de 4.148 euros.
Tenen dret així mateix a una altra dieta fixa, com totes lliure d’impostos, anomenada d’estada, està fixada per a l’any 2009 en la quantitat de 298 euros per cada dia d’assistència a reunions oficials d’organismes del Parlament en els que el diputat desenvolupa les seves funcions i que se celebrin en el territori de la Comunitat. També tenen dret a una quantitat de 149 euros/diaris més despeses d’allotjament i esmorzar ocasionats durant l’assistència a reunions celebrades fora de la Comunicat Europea.
Finalment cada eurodiputat té dret a rebre ajuda de col·laboradors personals elegits lliurament per ell. La quantitat mensual màxima, per aquest concepte, que es pot abonar és la 17.540 euros.
Després de les eleccions al Parlament Europeu del 2009 entrarà en vigor l`Estatut dels diputats. Hi hauran alguns canvis, però no són substancials.
Crec per les dates exposades amb anterioritat que puc afirmar tranquil·lament que alguns polítics són més la causa de la crisi que no pas la solució.
Em declaro obertament europeista, però no puc estar d’acord amb aquesta Europa centralista que els anacrònics estats-nació estan construint. Aposto per una Europa confederal, o sia que la Unió Europea legisli per exemple sobre: un exercit comú, drets socials, medi ambient, etc. Ara bé, el que em semble ridícul és que es vulneri el principi de subsidiarietat (els òrgans de govern elegits democràticament han de residir i han de governar al més a prop possible de la ciutadania afectada). És ridícul que la Unió Europea li digui a un pagès de l’Esquirol quants litres de llet poden produir les seves vaques, i en canvi permeti i toleri amb la complicitat de governs d’esquerra i de dreta que s’assassini la terra enverinada pels nitrats.
El Parlament europeu ha endegat una campanya que diu: “si no votes no et queixis”. Jo també tinc la meva: “si votes no et queixis”.

3 Comments