Skip to content

LLENGUA I PAÍS

Si els catalans, tinguéssim l’ocasió d’autodeterminar-nos i si la majoria decidís per la independència, tindríem un país on es parlarien dues llengües: el català i el castellà.

Hi ha qui s’entesta de fer d’aquest fet un problema i això no hauria pas de ser així. Hi ha molta gent que habitualment utilitza el castellà i que votarien per una Catalunya independent.

La llengua és un factor important en la configuració d’un país però no és pas l’únic. Per sobre de la llengua, que cadascú utilitza habitualment, hi ha altres raons que crec que són més importants. Una d’elles, sens dubte, és el sentiment de pertinença a una comunitat.

Si Catalunya pogués disposar dels diners que genera, la qualitat dels nostres serveis públics seria de les més altes d’Europa. Caldrien però uns polítics honestos i capaços. El català seria la única llengua oficial però no em molestaria gens ni mica parlar a vegades en castellà. Cal saber distingir entre el que és important del que és circumstancial.

Il.lustració: htp:/es.wiquipedia.org/wiqui/Estalada

2 Comments