Skip to content

L’AIRE DE L’ESQUIROL

En el butlletí que reparteix l’Ajuntament de l’Esquirol, concretament el número 3 de Febrer de 2012, es pot llegir que durant sis mesos va estar instal·lada una estació mòbil per a mesurar la qualitat de l’aire. Malauradament els resultats no són pas satisfactoris: nivells d’ozó superiors a la mitjana. Durant catorze dies es va superar el valor de protecció de la salut. També s’han detectats alts nivells de ciclohexà, que s’associen a l’ús de combustibles no convencionals per part d’una activitat industrial. Així mateix hi ha partícules en suspensió d’origen antropogènic (associades a activitat humana, fonamentalment combustions). Literalment en el butlletí s’afirma: “Ens trobem, doncs, en el límit superior acceptable, però no cal prendre mesures de seguretat”.
Viure a l’Esquirol no és pas el mateix que viure a Vic, Manlleu o Torelló, per posar alguns exemples. És una aposta per la qualitat de vida. Econòmicament també és més car. Si la casa dóna als quatre vents, gastes molts diners a escalfar-la. Si el marit i la muller no treballen a la població, es necessiten dos cotxes per a desplaçar-se, els serveis-com és normal en un poble petit- són més escassos, i hi ha moltes coses més que encareixen residir-hi. Cal dir també que el principal actiu de l’Esquirol és un entorn natural extraordinari, i al qual no li fa cap bé- com a destí turístic- tenir l’aire contaminat.
Felicito l’equip de govern per haver tingut la valentia d’haver fet públiques aquestes dades. Però també em cal preguntar-los per què no expliquen quina és l’activitat industrial que provoca els alts nivells de ciclohexà. També què pensen fer perquè això es corregeixi.

Il·lustració: www.poblescatalunya.com/fotos-Santa-Maria-de-Corco-775.htm

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*