Skip to content

LA VALENTIA D’EN PERE PRAT

Em dol haver d’escriure aquest article però si no ho fes no seria honest amb mi mateix i per tant tampoc amb els meus lectors.
Són conegudes les meves diferències amb en Pere Prat degut al tema del “Coro” però quan es va acabar la plaça nova el vaig felicitar personalment i ara ho torno a fer públicament.
Puc assegurar que Llucià Guiteras SL no es va veure perjudicada en cap moment per les obres de la plaça, ara bé, també cal mirar pel bé comú i molts petits comerços ho van passar molt malament. Calia acabar la nova plaça el més aviat possible. En Pere Prat i l’equip del govern van ser valents i avui dia tots els manlleuencs gaudim de la nova àgora.
Aplaudeixo la valentia del batlle d’acabar la plaça assumint els riscs que calguessin. Si no s’acabava, molt petits comerços haguessin tancat i el preu que haguessin pagat els ciutadans és incalculable en qualitat de vida. Justícia i Dret no són pas el mateix. Ho sé per experiència professional.
Ara CiU diu que va fer un pacte amb l’alcalde però que no s’ha complert el que havien estipulat i presentaran o han presentat, un recurs de reposició a l’Ajuntament i si és desestimat es reserven les accions pertinents per acudir- si així ho consideren- als jutjats i tribunals.
Quin benefici econòmic personal ha tret en Pere Prat al prestar l’Ajuntament de Manlleu 412.000 euros a Prhosa per a poder acabar la plaça? Cap! Prhosa va presentar concurs de creditors(suspensió de pagaments o fallida), quan ja tenia el crèdit concedit. Això jurídicament és molt important. De totes maneres el Jutjat mercantil que entén del cas tampoc n’hagués permès l’atorgament en cas de que l’empresa hagués estat en concurs. És molt fàcil ser torero quan el brau ja és mort.
Voleu convertir la política manlleuenca en un camp de batalla judicial? Que trist! El que cal és reunir a tots els partits representats a l’Ajuntament i buscar solucions conciliadores. El President de CDC de Manlleu- Josep Pujadas- en conversa telefònica, em va dir que ells hi estaven oberts.
Això que feu no és ni ètic ni moral. L’Alcalde deu tenir els seus advocats i assessors legals però que se sàpiga- si el tema acaba als jutjats- que Llucià Guiteras SL li ofereix els seus serveis de manera totalment gratuïta.
Suposo que en seguirem parlant. Sóc tossut de mena i encara hi ha coses importants per a debatre: quin paper hi va jugar Castellot SA en tot aquest enrenou? Com van actuar alguns poders fàctics de Manlleu en aquest tema? Si cal també explicaré com funciona un concurs de creditors doncs estan circulant informacions que no s’ajusten en absolut a la realitat jurídica. Per a un esperit rebel mai hi ha pressa ni por,

Il·lustració: www.naciodigital.cat/osona/noticia/32959/martiri/alcalde/manlleu

Article publicat al Diari de Manlleu

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*